Política de gestió

El Club Nàutic d'Arenys de Mar ha establert una política mediambiental orientada a aconseguir la màxima satisfacció dels seus usuaris i garantir la qualitat en la prestació dels serveis de manteniment de la instal·lació portuària, gestió dels amarraments, operacions en la dàrsena i estació de servei i en les activitats esportives que du a terme, i a assumir el seu compromís amb els aspectes socials i ambientals i contribuir activament al desenvolupament sostenible mitjançant l’aplicació de Bones Pràctiques Ambientals en totes les activitats que desenvolupa.

POLÍTICA DE GESTIÓ

Mitjançant el Sistema Integrat de Gestió, el Club avança cap a un millor comportament ambiental proporcionant una dinàmica de treball estructurada assegurant en tot moment el compliment amb les Normes i requisits legals d’aplicació i amb altres requisits que el Club pugui subscriure.

CODI DE BONa conducta

Compromís individual, de socis, treballadors i usuaris  a una gestió ambientalment responsable del port i del seu entorn (Descarregar declaració medioambiental)

MANUAL DE BONES PRÀCTIQUES

El Club Nàutic d'Arenys de Mar vol fer extensiu a tots els seus usuaris una sèrie de consells que faran que el nostre compromís sigui col·lectiu.

BANDERA BLAVA

El CNAM li ha estat atorgat aquest distintiu per l’associació ADEAC (Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor).