Política de gestió

El Club Nàutic d'Arenys de Mar ha establert luna política mediambiental orientada a aconseguir la màxima satisfacció dels seus usuaris i garantir la qualitat en la prestació dels serveis de manteniment de la instal·lació portuària, gestió dels amarraments, operacions en la dàrsena i estació de servei i en les activitats esportives que du a terme, i a assumir el seu compromís amb els aspectes socials i ambientals i contribuir activament al desenvolupament sostenible mitjançant l’aplicació de Bones Pràctiques Ambientals en totes les activitats que desenvolupa.

POLÍTICA DE GESTIÓ

Mitjançant el Sistema Integrat de Gestió, el Club avança cap a un millor comportament ambiental proporcionant una dinàmica de treball estructurada assegurant en tot moment el compliment amb les Normes i requisits legals d’aplicació i amb altres requisits que el Club pugui subscriure.

CODI DE BONa conducta

Compromís individual desocis, treballadors i usuaris  a una gestió ambientalment responsable del port i del seu entorn.

MANUAL DE BONES PRÀCTIQUES

El Club Nàutic d'Arenys de Mar vol fer extensiu a tots els seus usuaris una sèrie de consells que faran que el nostre compromís sigui col·lectiu.