El CN d’Arenys de Mar celebra l’Assemblea General de Socis 2016

El CN d’Arenys de Mar celebra l’Assemblea General de Socis 2016

06.05.2016 - El dissabte 30 d’abril, el Club Nàutic d’Arenys de Mar va celebrar l’Assemblea General Ordinària de Socis 2016 amb la participació de més de 110 socis del Club que es van reunir al Saló Social a partir de les 18.00 h.

El president Carles Ubach va obrir la sessió  a les 18.30 h donant la benvinguda als assistents, explicant el funcionament de l’assemblea i recordant als assistents que les preguntes es recollirien través de les targetes repartides per permetre preguntar a tothom d’una manera ordenada.

Seguidament es va demanar l'aprovació dels nous càrrecs de la Junta Directiva: el Sr. Enric Espínola, tresorer; el Sr. Ramon Miquel, comodor; el Sr. Joaquim Arnaus, vice comodor de creuer; i el Sr. Jaume Vigo, com a vocal. Tots ells van rebre l’aprovació de l’assemblea.

Seguidament es va llegir i aprovar l’acta de l’Assemblea Extraordinària del dissabte 27 de juny de 2015.

A continuació, el Sr. Joaquim Marias va presentar l’informe de gestió d’operacions de l’exercici 2015, on es va mencionar el personal que treballa al Club i es va fer la presentació oficial del nou gerent, Germán Martínez. També es van explicar quines reparacions i millores tècniques i comercials s’han fet al Club al llarg de l’any.

Ramon Miquel va exposar l’informe d’activitats i resultats esportius del 2015 amb un repàs de totes les flotes (Optimist, Laser, pesca, Open, domino) i els objectius marcats pel 2016. Per la seva banda, Joaquim Arnaus es va ocupar de la classe creuer, felicitant els èxits de l’any gràcies a l’alta qualitat dels regatistes que passegen la bandera del Club per diverses regates nacionals i internacionals. També va agrair la participació de la flota.

L’assemblea va continuar amb la presentació de l’informe de les gestions per a la renovació de la concessió, a càrrec de l’expresident del Club Joan Gallifa, perquè ha estat durant la seva presidència que s’han fet totes aquestes gestions. Es van explicar els passos donats des de l’anterior assemblea, la presentació de la sol·licitud i l'admissió amb un informe favorable per part de Ports de la Generalitat.

També es van explicar amb detall les despeses efectuades fins el moment per sol·licitar la concessió i les despeses que queden pendents per aquest tema fins a l’obtenció de la concessió. Despeses que es preveuen cobrir amb els pressupostos ordinaris del Club sense recórrer a més pagaments extraordinaris.

Seguidament el Tresorer, Sr. Espínola, va presentar el tancament de l’exercici 2015 i el pressupost pel 2016 que van ser aprovats per l’assemblea.

Un altre punt de l’ordre del dia era l'aprovació del nou Reglament d’Explotació, document que cal renovar per incloure’l a la documentació necessària per la nova concessió. El Sr. Ignacio Ruiz-Delgado va comentar que no era convenient aprovar el redactat literal del document ja que tenia alguns articles que eren confusos o poc aplicables a la filosofia del Club. El Sr. Ruiz Delgado va acceptar, a proposta del President, elaborar una nova versió del document per ser aprovat a la propera assemblea.

El president del Club, Carles Ubach, va acabar la sessió amb un reconeixement als socis que arribaven aquest any als 35 anys d’antiguitat al Club i va proposar com a soci d’honor del Club Rafael Carbonell, actual vicepresident, pels seus mèrits esportius i socials extraordinaris i, complint la tradició de donar aquest reconeixement a tots els antics presidents del Club, també va proposar nomenar soci d’honor a l’expresident Joan Gallifa per la seva dedicació al Club.  Ambdues propostes van ser aprovades entre els aplaudiments dels assistents.

Per acabar la sessió, els socis van poder expressar les seves opinions, comentaris i suggeriments durant el torn obert de paraula.