INSCRIPCIONS AL CASAL D'ESTIU INFANTIL I JUVENIL EN ANGLÈS 2016

DADES DE L'ALUMNE/A
Nom i cognoms *
Nom i cognoms
Telèfon *
Telèfon
Mòbil *
Mòbil
Adreça actual
Adreça actual
Telèfon de contacte durant l'activitat *
Telèfon de contacte durant l'activitat
Ets soci del CN d'Arenys de Mar?
Nom i cognoms del soci
Nom i cognoms del soci
Família nombrosa
PROGRAMA AL QUAL S'INSCRIU
Programa *
Horaris
Marca una d'aquestes opcions només si t'apuntes al casal de mar o al casal esportiu. El curs de vela es fa de 10.00 a 14.00 h.
Setmana *
Escull quina setmana o setmanes vols inscriure't al casal d'estiu
AUTORITZACIÓ PATERNA / MATERNA / DEL TUTOR
Nom del pare / mare / tutor legal *
Nom del pare / mare / tutor legal
Autorització
Autoritzo el meu fill/a a participar a les activitats del Club Nàutic d'Arenys de Mar i declaro que no pateix cap malaltia que l'impedeixi realitzar les activitats que s'hi fan. Declaro també que les dades del meu fill/a són les correctes.
DADES SANITÀRIES
Sap nedar? *
DRETS D'IMATGE
Nom del pare / mare / tutor legal *
Nom del pare / mare / tutor legal
Autorització *
Autoritzo que la imatge del meu fill/a pugui aparèixer en fotografies corresponents a les activitats organitzades pel Club Nàutic d'Arenys de Mar a la pàgina web o en publicacions destinades a difusió pública no comercial.
TERMES I CONDICIONS
Acceptes les condicions? *
El Club Nàutic d’Arenys de Mar es reserva el dret d’anul·lar l’activitat si considera insuficient el nombre d’inscrits. Protecció de Dades de Caràcter Personal. Consenteixo expressament i autoritzo al Club Nàutic d’Arenys de Mar que tracti les dades personals que voluntàriament cedeixo en aquest document d’acord amb les disposicions del la Llei Orgànica de Protecció de Dades (L.O. 15/1999 de 13 de desembre). Aquestes dades seran incloses en un fitxer automatitzat creat i mantingut sota la responsabilitat del Club Nàutic d’Arenys de Mar, a on es pot adreçar per exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició. La finalitat d’aquest fitxer és la de mantenir les relacions entre el Club Nàutic d’Arenys de Mar i el seus clients. El Club Nàutic d’Arenys de Mar es compromet al compliment de la seva obligació de guardar la confidencialitat d’aquestes dades i d’adoptar les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament, accés no autoritzat, trasllat o cessió a d’altres entitats.