CODI DE BONA CONDUCTA

anchor_icon.png

Contribuiré a una gestió ambientalment responsable del port i del seu entorn:

 • Estalviant aigua
 • Estalviant energia elèctrica
 • Estalviant combustibles derivats del petroli
 • Dipositant residus no especials (paper, envasos, vidre i rebuig)
 • Dipositant els residus especials al Punt Blau
 • Utilitzant les bombes d’aspiració d'aigües grises
 • Utilitzant les bombes d’aspiració d'aigües de sentina
 • Mantenint el mar, la platja i el port net: Sense llençar cap material plàstic ni cap altre tipus d’escombraries al mar o a la platja
 • No abocant o deixant escapar líquids nocius o tòxics
 • Difonent aquest Codi de Bona Conducta
 • Informant-se de les àrees sensibles i d'importància científica, com les reserves
 • No malgastar aigua dolça i posar reguladors de cabal a les mànegues
 • Evitar el soroll i la velocitat excessiva a la navegació
 • Respectar la fauna i flora del litoral
 • Mantenir en bon estat els motors per tenir una bona combustió i evitar la contaminació atmosfèrica