CLUB NAUTIC D'ARENYS DE MAR Zona Portuaria, s/n - Apartat de Correus, 44 - 08350 Arenys de Mar BARCELONA

Tel. 937.921.600 - Fax. 937.920.744 - canal 9 VHF