BANDERA BLAVA

anchor_icon.png
bandera blava.png

La Bandera Blava és un guardó anual i un sistema de certificació de qualitat ambiental desenvolupat per la FEE (Foundation for Environmental Education) des de 1987. Promou i premia la participació i iniciatives ambientals voluntàries de les autoritats municipals, la població local i els visitants i agents del sector turístic. Els criteris per obtenir la Bandera Blava s’agrupen en quatre àrees:

 • Qualitat de les aigües de bany
 • Informació i educació ambiental
 • Gestió ambiental
 • Seguretat, serveis i instal·lacions

L'any 2016, el Club Nàutic d'Arenys de Mar li ha sigut atorgat aquest distintiu per l’associació ADEAC (Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor).

Com a usuari del Club Nàutic d'Arenys de Mar vostè també pot contribuir amb la campanya BANDERA BLAVA:

 • Segueixi les indicacions dels pictogrames i del personal del Club Nàutic d’Arenys de Mar
 • Contribueixi a un desenvolupament sostenible a nivell local. Comporti's de forma responsable i estalviï aigua, electricitat i combustible
 • Ajudi’ns amb les seves crítiques i suggerències a mantenir el nivell de qualitat ambiental desitjable. Dirigeixi's a ADEAC, per correu, fax o email incloent: nom de la localitat i de la platja o port de Bandera Blava, data i hora, problema detectat o suggerència de millora i adreça de contacte per respondre’l
 

BANDERA BLAVA PER A EMBARCACIONS

És un fet que la conservació del medi ambient s'ha convertit en un tema de preocupació que es farà prioritari en els pròxims anys. L'entorn marí on practiquem el nostre oci també és sensible a l'impacte nàutic i, per tant, és necessari que el vigilem.

La nàutica esportiva s'ha convertit en una activitat creixent, i cada any hi haurà més embarcacions en els ports. Navegar a motor o a vela té un atractiu fascinant que fa que cada dia hi hagi més persones interessades en aquesta activitat.

Els ports són els punts on es concentra un major de nombre d'embarcacions, i és àmpliament reconegut que es tracta de llocs on s'acumulen petites quantitats de pol·lució. Unes aigües netes i un port net donen valor i prestigi.

El Club Nàutic d'Arenys de Mar, preocupat per aquests temes, ha iniciat un pla de treball amb la finalitat d'anar configurant una imatge real d'un Club compromès amb el seu entorn i amb la navegació ecològica.

Si vols participar d'aquest esforç assolint el teu compromís actiu amb el compliment acurat dels principis que inspiren una navegació sostenible, tots els patrons interessats han de seguir els següents passos:

 1. Manifestar interès per la campanya a les oficines del Club Nàutic per tal que se'ls doni tota la informació necessària
 2. Els interessats hauran de comprometre's a actuar tal com indica el Codi de Conducta, mantenint una actitud de respecte i respectant el medi marí, donant exemple als altres patrons i animant-los a complir el Codi de Conducta, denunciant els excessos i les males pràctiques d'altres embarcacions
 3. El Club enviarà una documentació acreditant els mèrits del patró i certificant que compleix els requisits. Aquesta informació serà analitzada per ADEAC-Fee i valorarà si és mereixedor de la BANDERA BLAVA
 

CODI DE BONA CONDUCTA

 1. Faré ús responsable dels instruments de ràdio i navegació, no arriscant la seguretat de les persones i/o les embarcacions, avisant, en el seu cas, d’objectes flotants o altres perills i exercint de forma solidaria el deure d’auxili al mar
 2. Procuraré informar-me i informar sobre la localització i característiques de les àrees sensibles i d’importància científica, així com de les reserves naturals i els ecosistemes protegits, per evitar causar danys accidentalment
 3. Defensaré activament la conservació de la vida en el mar. Respectaré els espais protegits, els mamífers marins i altres espècies protegides i no pertorbaré les àrees de nidificació de les aus. No utilitzaré arts de pesca o de marisquejar prohibides, respectaré els perides de veda i no capturaré ni consumiré exemplars juvenils o immadurs.
 4. No degradaré el fons marí fondejant en zones sensibles o a on pugui interferir amb les activitats o equipaments dels pescadors i mariscadors. Respectaré les reglamentacions relatives al busseig i a la pesca submarina
 5. No adquiriré ni utilitzaré objectes fabricats a partir d’espècies protegides (coral, carei, etc.) o procedents de jaciments arqueològics submarins, l’origen del qual o legalitat no sigui demostrable
 6. Mantindré el mar, la platja i el port nets: – Sense llençar cap material de plàstic ni cap altre tipus d’escombraries al mar o a la platja – Evitaré vessaments o fugues líquides nocives o tòxiques, o qualsevol altra substància perjudicial dins del mar – Promouré i utilitzaré la recollida selectiva/reciclant de Residus sòlids al port
 7. Utilitzaré, sempre que sigui possible, productes que no siguin agressius contra el medi ambient (pintures, vernissos, anti-fouling, detergents, etc.). Dipositaré les restes de pintura, vernissos i olis del vaixell als recipients adients dels ports per residus contaminants, afavorint el seu reciclatge o tractament especial de forma diferenciada a la resta d’escombraries o aigües residuals. Utilitzaré les instal·lacions del port per l’extracció d’aigües brutes i de sentina
 8. Denunciaré davant les autoritats competents qualsevol atemptat contra la legislació marina del que pugui tenir coneixement, especialment, els accidents y contaminació per hidrocarburs o qualsevol altra substància química d’origen terrestre o l’ús de les arts de pesca il·legals
 9. Contribuiré a una gestió ambientalment responsable del meu port base, habitual o ocasional, en relació a tots els criteris de Bandera Blava, acomplint amb la legislació litoral i ambiental, estalviant aigua i energia, recollida selectiva d’escombraries, informació, educació i formació ambiental del personal tècnic i dels usuaris del port, implantant sistemes de gestió ambientals, etc.
 10. Procuraré que el meu comportament en la vida quotidiana, a casa, a la feina i a la comunitat social sigui tan responsable ambientalment com al mar, i promouré o participaré en iniciatives socials o institucionals, que promoguin la investigació, conservació i/o desenvolupament sostenible del litoral

Enarborar aquesta Bandera Blava en una embarcació acredita el comportament del seu patró com a defensor de la vida al mar i estímul de bones pràctiques ambientals a bord, al seu port i en altres usuaris.