AVÍS LEGAL

anchor_icon.png

El present lloc web és propietat del Club Nàutic d'Arenys de Mar, que té el NIF G08393753 i domicili social ubicat a la Zona Portuària, s/n, Apartat de Correus 44, 08350 Arenys de Mar.

La utilització d’aquest lloc web està subjecta a les condicions d’ús que detallem tot seguit. El fet d’accedir al lloc web i utilitzar els materials que conté implica que s’han llegit i s’accepten, sense reserva, les condicions. En algun cas, la utilització dels espais o serveis d’aquest lloc web pot estar subjecta a condicions particulars d’ús com, per exemple, l’apartat de “Notícies”.

Totes les dades proporcionades pels usuaris d’aquest lloc web es destinaran exclusivament a les finalitats expressades en cada cas i es tractaran aplicant les mesures de seguretat de tipus tècnic i organitzatiu establertes per la legislació vigent.

Responsabilitats del Club Nàutic d'Arenys de Mar

L’accés continu als elements i a la informació continguts al lloc web, la seva correcta visualització o descàrrega i la seva utilitat es poden veure impedits, dificultats o interromputs per factors o circumstàncies que escapin al control del CN Arenys de Mar. El Club no assumeix cap responsabilitat pels eventuals danys i perjudicis produïts per interferències, avaries telefòniques i desconnexions en el sistema electrònic i/o per qualsevol altre factor o circumstància aliens al seu control. Els materials que apareixen en el lloc web són únicament amb finalitats informatives, tot i que l’usuari ha de tenir en compte que poden no reflectir l’estat més recent sobre les qüestions analitzades. El Club Nàutic d'Arenys de Mar no garanteix que la informació continguda en aquest lloc web sigui veraç, actualitzada i no errònia. Així mateix, aquests materials poden ser modificats, desenvolupats o actualitzats sense notificació prèvia. Els enllaços o links que conté el lloc web poden conduir a l’usuari a altres webs i pàgines web gestionades per tercers, sobre les quals el Club Nàutic Arenys de Mar no exerceix cap tipus de control.

Responsabilitats dels usuaris

L’usuari del lloc web ho fa al seu compte i risc. El CN Arenys de Mar no podrà ser considerat responsable dels danys derivats de la utilització del web, ni per actuacions realitzades sobre la base de la informació que en aquest s’hi faciliti.

L’usuari no està autoritzat a utilitzar els continguts d’aquest lloc web amb fins comercials o publicitaris.

L’establiment d’enllaços en cap moment implicarà cap tipus de relació, col·laboració o suport amb l’entitat. No es permetrà la realització d’un enllaç que de forma fraudulenta indueixi o estableixi qualsevol tipus de relació amb l’entitat. No estan autoritzats els enllaços des de planes difamatòries, pornogràfiques, racistes, xenòfobes o que ofereixin informació falsa sobre l’entitat o qualsevol dels seus col·laboradors.

Jurisdicció i legislació aplicable

Aquest avís legal es regeix per la legislació vigent espanyola. Qualsevol conflicte que pogués sorgir de la interpretació de les condicions establertes en aquest avís legal serà sotmès als tribunals de Barcelona.

Propietat intel·lectual

Tots els continguts del lloc web –entenent per aquests, a títol merament enunciatiu, els textos, les fotografies, gràfics, imatges, enllaços i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el disseny gràfic i codi font– són propietat intel·lectual del Club Nàutic d'Arenys de Mar o de tercers i queden protegits per la legislació sobre propietat intel·lectual i industrial espanyola.

Els actes d’explotació només podran ser realitzats prèvia autorització expressa del CN Arenys i sempre que es faci referència explícita a la titularitat del Club dels mencionats drets de propietat intel·lectual. El Club Nàutic d'Arenys de Mar es reserva el dret de modificar els termes i les condicions establerts en aquest document.

Protecció de dades de caràcter personal

Alguns dels serveis que s’ofereixen en aquest lloc web exigeixen la recollida de dades personals. Durant el procés de recollida d’aquestes dades s’informarà l’usuari de la necessitat de les mateixes i que sense aquestes no es pot realitzar el servei/la prestació.

En cap cas les cookies o altres mitjans de naturalesa anàloga que es puguin utilitzar serviran per emmagatzemar informació que permeti identificar la persona usuària del lloc web.

La informació dels usuaris que pugui rebre el Club Nàutic d'Arenys de Mar, ja sigui a través de l’enviament de correus electrònics, currículums vitae, o altres consultes en general, es tractaran amb la màxima confidencialitat. En el cas de les consultes, la informació només serà utilitzada per respondre a les qüestions plantejades, i en el cas de la remissió de currículums vitae, la informació serà utilitzada únicament per a la selecció de candidats. El CN Arenys guardarà les dades de caràcter personal que hagi recollit i adoptarà les mesures que siguin necessàries per evitar-ne la pèrdua, alteració o accés i tractament no autoritzat. En tot cas, l’usuari pot exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dirigint-se per escrit a l’Àrea de Comunicació al domicili social de l’entitat o bé a info@cnarenys.com.